Na samym początku rozpoznajemy Twoją tendencję w mowie. Aby ją rozpracować, wybieramy najbardziej efektywne, dobre dla Twojego głosu ćwiczenia. Następnie określamy cele i rozpoczynamy pracę.

Na naszych zajęciach nauczysz się między innymi:

​-prawidłowej emisji głosu,
​-rozgrzewania aparatu mowy i dykcji,
​-dynamiki i intonacji,
-jak odkryć swoją oryginalną barwę głosu,
-jak przygotować się do publicznego wystąpienia

Masz pytania?

Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób.